Analizy spalin

Korzystamy z najlepszych urządzeń

Analizator spalin Testo 320 to jeden z najlepszych przyrządów dostępnych na rynku, w ręku doświadczonego serwisanta, miernik ten jest podstawą do przeprowadzenia badań urządzenia grzewczego.

Przebieg pomiaru

Nasi pracownicy dokonując pomiaru prawidłowo interpretują jego wyniki i oceniają poprawność pracy urządzenia, wychwytują błędy instalatorów –np.: nieszczelne kominy stwarzające wysokie ryzyko zatrucia.

Odpowiednia regulacja wpływa bezpośrednio na sprawność urządzenia, jego spalanie oraz żywotność, dlatego niezmiernie ważne jest przeprowadzenie takiego badania przez wykwalifikowaną osobę posiadającą odpowiednie urządzenie pomiarowe.

Dodatkowo większość producentów wymaga takich pomiarów w celach uzyskania gwarancji podstawowej i przedłużonej.

Protokół z analizy

Po dokonaniu analizy spalin, klient informowany jest o wszelkich nieprawidłowościach, do własnego użytku otrzymuje protokół z dokonanej analizy oraz oryginalny wydruk z urządzenia pomiarowego.

Russek seriws analizator spalin
Zadzwoń